Markdal

Ginneken is gelegen aan het groene Markdal, en is vernoemd naar de meanderende rivier de Mark. Het is een geliefde spot voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. Het Markdal strekt zich uit van Breda tot aan de grens met België. Tussen de wijk het Ginneken en Kasteel Bouvigne is een wandelgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Hier liggen stenen met gedichten erop. Op een steenworp afstand van de Ginnekenmarkt is de Duivelsbrug. Vanaf hier wandel je zo het Markdal in of vervolg je je fietsroute vanaf knooppunt 83 (Zie wandelen en fietsen).

De geschiedenis van het Markdal:

In de jaren 60 van de twintigste eeuw is de meanderende Mark gekanaliseerd. Hierdoor kon het water sneller worden afgevoerd en werd overstromingsgevaar verminderd. Ook kwam de kanalisering de landbouw ten goede. Met het kanaliseren van de Mark is echter ook veel van de kenmerkende flora uit het Markdal verdwenen.

In het kader van natuurontwikkelingen is aan het begin van de 21e eeuw besloten de natuurlijke loop van de Mark te herstellen. Daartoe zijn bochten in de rivierloop aangebracht en is de rivierbedding steiler gemaakt. De omliggende weilanden zijn omgevormd tot schraalgrasland, kenmerkend door hun voedselarme bodem en hoge grondwaterstand. Hiertoe werd de voedselrijke toplaag van de bodem afgegraven. Op de afgegraven gronden zijn karakteristieke planten als dwergbies en blaartrekkende boterbloem verschenen.

De reconstructie van het Markdal werd voltooid in 2004. Sinds die tijd is de visstand in de Mark aanzienlijk verbeterd. Ook is de oeverzwaluw in het gebied teruggekeerd. Andere vogels in het Markdal zijn de ijsvogel, die net als de oeverzwaluw nesten bouwt aan de oevers van de Mark. ‘s Winters wordt het gebied bevolkt door de Canadese gans en de wintertaling.

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Markdal)

 

Where?

Markdal Breda

ook iets voor jou

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.